มุ้งบานเปิด

มุ้งบานเปิด
เป็นมุ้งลวดอีกประเภทที่เราพบเห็นได้บ่อย เช่น มุ้งบานเปิดที่ติดกับประตูและหน้าต่าง จะเปิดปิดลักษณะเดียวกับประตู หน้าต่างเลยค่ะ มุ้งบานเปิดมีข้อดีตรงทีทำความสะอาดง่าย ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงทั้งแผ่น เพราะปิดปิดได้สะดวกกว่ามุ้งลวดแบบอื่น ที่อาจจะทำความสะอาดยากตรงขอบค่ะ